cz | en

Aktuality a novinky

30. května 2022 NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Dovolujeme si Vám v dnešní hektické době nabídnout odbornou pomoc při plnění požadavků ekologické legislativy a tvorbě nových dokumentů, aktualizaci stávajících vnitropodnikových předpisů, při vyjednáváních a kontrolách orgánů státní správy v následujícíh oblastech:

  • výkon funkce externího ekologa
  • ochrana ovzduší (např. povolení provozu, provozní řády, rozptylové studie, odborné posudky)
  • ochrana vod (např. havarijní a povodňové plány, provozní řády vodního díla)
  • nakládání s odpady (např. zpracování ILNO, vedení evidence, základní popisy odpadů, provozní řády)
  • nakládání s chemickými látkami a směsmi (např. chemický audit, školení, zpracování bezpečnostních listů, hlášení na MZdr a ECHA, registrace chemických látek)
  • prevence závažných havárií PZH (např. protokol o nezařazení, posouzení rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, plán fyzické ochrany)
  • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • poradenství v oblasti integrované prevence IPPC (zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení nebo změnu integrovaného povolení, plnění podmínek IP, základní zpráva)
  • dále např. posouzení rizik vzniku ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb., audity ŽP, školení ŽP


30. listopadu 2021 Webinář ISPOP - Hlášení přes ISPOP za rok 2021

Náš tradiční seminář, který se uskuteční 11. ledna 2022, jsme změnili pouze na on-line formu.

Webinář se uskuteční on-line přes aplikaci Zoom. 

Bližší informace jsou uvedeny zde.


© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz