cz | en

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Služby poskytované v rámci prevence závažných havárií

Protokol o nezařazení, návrh na zařazení objektu do skupiny A/B

  • Zpracování seznamu nebezpečných chemických látek a směsí v objektu spadajících pod zákon o PZH.
  • Zpracování návrhu na zařazení do skupiny A/B, popřípadě protokol o nezařazení objektu.

Bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva

  • Zpracování příslušných dokumentů na základě zařazení objektu do skupiny A/B.

Identifikace a analýza zdrojů rizik

  • Popis zdrojů rizik a možných scénářů závažných havárií, pravděpodobnost jejich vzniku, kvantitativní analýza rozsahu a následků pravděpodobných havárií - vše mezinárodně uznávanými či zákonem doporučenými metodami.
  • Návrh opatření na snížení rizik a omezení následků škod.

Další dokumenty

  • Vnitřní havarijní plán
  • Vnější havarijní plán
  • Vymezení zóny havarijního plánování

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz