cz | en

Ekologické poradenství

Chemické látky

Povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi jsou stanoveny v Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení EU 1272/2008 (CLP) a v chemickém zákoně č. 350/2011 Sb. v platném a účinném znění.

Kdo z vás neměl rád chemii už na základní škole? Všichni? Pokud si nevíte v současné době rady s chemickou legislativou, poradíme vám / zpracujeme pro vás:

  • Chemický audit (plnění povinností vyplývajících z české a evropské legislativy - REACH, CLP

  • Bezpečnostní listy v českém jazyce a cizojazyčných mutacích

  • Registrační dokumentaci pro výrobce/ dovozce chemických látek

  • Ohlášení dovozu chemických výrobků na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Evropskou Chemickou  Agenturu (ECHA) a Evropské toxikologické centrum

  • Provozní směrnici pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

  • Školení o chemických látkách dle vašich požadavků

Nenašli jste, co potřebujete? Neváhejte se na nás obrátit a Vaším dotazem.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz