cz | en

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Služby poskytované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení, dokumentace, posudky EIA

  • Zpracování jednotlivých dokumentů dle požadavků zákona s ohledem na jednotlivé kategorie.

Podlimitní záměry

  • Zpracování dokumentů pro záměry nedosahující příslušných kapacit.

Studie a ostatní

  • Zpracování dokumentů vyžadovaných orgány státní správy (např. hlukové a rozptylové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologické posouzení).

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz