cz | en

Chcete něco stavět, rozšířit či bořit? Nepodléhá Váš záměr posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)? To vše najdete v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky pro Vás zpracujeme:

  • Oznámení záměru EIA
  • Dokumentaci EIA
  • Podlimitní záměry
  • Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dříve nazývané „Biologické hodnocení“)
  • Posouzení vlivu na veřejné zdraví záměru
  • Rozptylové studie
  • Hlukové studie

Na co se připravit?

Nezapomeňte, že proces EIA musí proběhnout vždy před tím, než je připravovaný záměr povolen a než se začne s jeho vlastní realizací.

Nenašli jste, co potřebujete? Neváhejte se na nás obrátit s vaším dotazem!

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz