cz | en

Ekologické poradenství

Ekologické poradenství

Služby poskytované v rámci ekologického poradenství

Nabízíme pomoc při zpracování, aktualizaci a následné kontrole plnění závazků, spojených s požadavky jednotlivých složkových zákonů pro životní prostředí.

  • Ovzduší - např. zpracování provozních řádů, povolení provozu, hlášení do systému ISPOP.
  • Voda - např. zpracování havarijních a povodňových plánů, provozních řádů vodních děl, hlášení do systému ISPOP.
  • Odpady - např. zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů, plánů odpadového hospodářství, hlášení do systému ISPOP a SEPNO.
  • Chemické látky - např. zpracování písemných pravidel, provozních řádů skladů, bezpečnostních listů.

Dále poskytuje službu firemní ekologie (ekologický outsourcing). Tato služba je vždy upravena přesně dle požadavků zákazníka přímo na míru danému provozovateli.

Více informací o poskytovaných službách společně s referencemi pro jednotlivé za služby naleznete v částech firemní ekologie, chemické látky, ovzduší, voda a odpady.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz