cz | en

INTEGROVANÁ PREVENCE

INTEGROVANÁ PREVENCE

Služby poskytované v rámci integrované prevence

Porovnání zařízení s nejlepší dostupnou technikou (BAT)

  • Porovnání zařízení s nejlepší dostupnou technikou
  • Zpracování žádosti o udělení výjimky z BAT (ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro kategorii 1.1 - Velká spalovací zařízení).

Zpracování žádostí o vydání/změnu integrovaného povolení

  • Zajištění komplexních služeb, od zpracování žádosti v souladu s aktuálně platnými legislativními požadavky po komunikaci s příslušnými úřady a sledování procesu až do vydání integrovaného povolení.

Zpracování Základní zprávy

  • Vyhodnocení povinnosti předložit Základní zprávu (dle metodického dokumentu).
  • Vypracování Základní zprávy odborně způsobilou osobou dle vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 Sb.

Zpracování Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

  • Zpracování dle požadavků vyhlášky č. 288/2013 Sb.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz