cz | en

Konference a semináře

Konference a semináře

Organizujeme a pořádáme:

  • konference
  • semináře 
  • workshopy, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti životního prostředí. Účastník našich akcí si tak může zvýšit povědomí, nebo se obohatit o nové zkušenosti z oblasti ovzduší, odpadů, vod, chemických látek, integrované prevence, prevence havárií apod.

Nejbližší pořádaná akce

  • Leden 2019, Pardubice: Seminář - Hlášení přes systém ISPOP

Poslední pořádané akce

Rok 2018
Seminář: Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO
SeminářPovinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

Rok 2017
Seminář: Chemické látky/směsi od výrobce/dovozce až po následného uživatele

Rok 2016
Workshop: Hlášení přes systém ISPOP (voda, ovzduší, odpady, IRZ)
Seminář: Plnění povinností v oblasti prevence závažných havárií

Rok 2015
Workshop: Hlášení přes systém ISPOP (voda, ovzduší, odpady, IRZ)
Seminář: Změny v chemické legislativě a jejich praktické dopady na provozovatele
Seminář: Používání a skladování chemických látek na pracovišti - změny v chemické legislativě a jejich vazba na další zákony ŽP

Významným mediálním partnerem akcí, pořádaných pod hlavičkou společnosti EKONOX, s.r.o. jsou společnosti :

enviweb_logo.gif                                                                           

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz