cz | en

O nás

Název společnosti  je odvozen ze spojení dvou slov – EKO a NOx (tzn. ekologické odstraňování emisí oxidů dusíku). Problematika emisí NOx byla základní činností společnosti v době jejího vzniku.

Postupem času došlo k rozšíření působnosti i do dalších složek životního prostředí (voda, odpady, ovzduší, chemické látky), které vyžadovalo rozšíření pracovního týmu. Pracovní tým je neustále doplňován o nové odborníky pro dané oblasti životního prostředí.

Společnost EKONOX, s.r.o. je zapsána v seznamu odborně způsobilých osob (OZO) pro kategorii 1.1. (velká spalovací zařízení). Dále je členem Technické pracovní skupiny pro velká spalovací zařízení při MPO.

V současné době patří EKONOX, s.r.o. mezi spolehlivé partnery v oblasti životního prostředí, uznávané nejen svými kolegy a klienty, ale i orgány státní správy na všech úrovních.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz