cz | en

Pracovní tým

Ing. Jiří Švachula, CSc. - jednatel společnosti EKONOX, s.r.o.                       

Vzdělání a praxe:

  • VŠCHT Pardubice, studijní obor technická analytická a fyzikální chemie (1975),
  • 1984  obhajoba kandidátské disertační práce Katalytická oxidace propénu na akrolein,
  • 1986 - 1990 přednášející předmětu Technická fyzikální chemie na katedře fyzikální chemie VŠCHT Pardubice,
  • 1990 - 1993 pracovní pobyt na Polytechnice v Miláně (Dipt. Chimica Industriale ed Ingegneria Chimica G.Natta).

Ing. Jitka Hofmanová

Vzdělání:

  • Univerzita Pardubice, studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí (2002)

Ing. Šárka Kratochvilová

Vzdělání:

  • Univerzita Pardubice, studijní obor Ochrana životního prostředí (2014)

Ing. Kristýna Pithardtová

Vzdělání:

  • Univerzita Pardubice, studijní obor Ochrana životního prostředí (2015)

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz