cz | en

REGISTRACE, HODNOCENÍ, POVOLOVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

REGISTRACE, HODNOCENÍ, POVOLOVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

Služby poskytované v rámci nařízení REACH

  • Odborná pomoc při registraci chemických látek.
  • Poradenství při zadávání laboratorních testů a toxikologických zkoušek (posouzení jejich potřeby, rozsah)  – z hlediska efektivity vynaložených nákladů.
  • Zpracování registrační dokumentace (IUCLID 6).
  • Pomoc při používání softwaru IUCLID 6 a REACH-IT.
  • Zastupování při vyjednávání v konsorciích (SIEF).
  • Tvorba, aktualizace a překlady bezpečnostních listů.
  • Konzultace, školení.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz