cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

EKONOX, s.r.o.
konzultační a poradenská firma v oblasti životního prostředí a chemie, působící na trhu již od roku 1994

Zaměření naší společnosti:

  • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí
  • Integrovaná prevence (IPPC)
  • Registrace chemických látek podle nařízení REACH
  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Prevence závažných havárií (PZH)
  • Bezpečnostní listy, klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP
  • Havarijní plány a provozní řády
  • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
  • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení   
Aktuální nabídka

Webinář ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na námi pořádaný webinář

ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021

který se bude konat on-line dne 22. ledna 2021 od 9 hod.

Seminář bude zaměřen na praktickou ukázku zpracování jednotlivých hlášení, kdy Vás rovněž upozorníme na nejčastější chyby či nedostatky v hlášení, se kterými se můžete setkat.

Více informací a přihlášku naleznete v příloze tohoto emailu.

V případě Vaší účasti na webináři Vám bude po zaplacení účastnického poplatku zaslán e-mail s detailními informacemi a odkazem na on-line připojení.

Těšíme se na Vaši účast!

Bližší informace jsou uvedeny zde.

Seminář - Ohlašovací povinnost přes systém ISPOP

PŘIPRAVUJEME - TRADIČNÍ SEMINÁŘ ISPOP
V polovině ledna 2021 budeme pořádat tradiční seminář ISPOP, který bude zaměřen na plnění ohlašovacích povinností v oblasti ovzduší, odpadů, vod a IRZ za rok 2020.

Integrovaná prevence IPPC

Posouzení zařízení kategorie 1.1, 2.5, 6.6 s nejlepšími dostupnými technikami BAT a přezkum integrovaných povolení.

Registrace chemických látek podle nařízení REACH

Odborná pomoc při registracích chemických látek po termínu 31.5.2018, registrace na klíč.

Bezpečnostní listy

Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů podle Nařízení EU 830/2015.
Hlášení dovozu chemických látek a směsí na ECHA a MZdr ČR.

Prevence závažné havárie

Zpracování posouzení rizik závažné havárie podle vyhlášky č. 227/2015 Sb.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz