cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

EKONOX, s.r.o.
konzultační a poradenská firma v oblasti životního prostředí a chemie, působící na trhu již od roku 1994

Zaměření naší společnosti:

  • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí
  • Integrovaná prevence (IPPC)
  • Registrace chemických látek podle nařízení REACH
  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Prevence závažných havárií (PZH)
  • Bezpečnostní listy, klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP
  • Havarijní plány a provozní řády
  • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
  • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení   
Aktuální nabídka

SEMINÁŘ: Hlášení přes systém ISPOP v roce 2019: vody, odpady, ovzduší, IRZ

V pátek 18. ledna 2019 v Pardubicích pro Vás připravujeme seminář zaměřený na praktickou ukázku zpracování jednotlivých hlášení v oblasti agendy vod, ovzduší, odpadů a IRZ, které máte jako provozovatel zařízení povinnost podávat přes systém ISPOP. Rovněž Vás upozorníme aktuální praktické informace a nejčastější chyby při vyplňování hlášení.

Přihlásit se můžete zde.

Integrovaná prevence IPPC

Posouzení zařízení kategorie 1.1, 2.5, 6.6 s nejlepšími dostupnými technikami BAT a přezkum integrovaných povolení.

Registrace chemických látek podle nařízení REACH

Odborná pomoc při registracích chemických látek po termínu 31.5.2018, registrace na klíč.

Bezpečnostní listy

Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů podle Nařízení EU 830/2015.
Hlášení dovozu chemických látek a směsí na ECHA a MZdr ČR.

Prevence závažné havárie

Zpracování posouzení rizik závažné havárie podle vyhlášky č. 227/2015 Sb.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz