cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

EKONOX, s.r.o.
konzultační a poradenská firma v oblasti životního prostředí a chemie, působící na trhu již od roku 1994

Zaměření naší společnosti:

  • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí
  • Integrovaná prevence (IPPC)
  • Registrace chemických látek podle nařízení REACH
  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Prevence závažných havárií (PZH)
  • Bezpečnostní listy, klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP
  • Havarijní plány a provozní řády
  • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
  • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení   
Aktuální nabídka
Seminář
V lednu 2019 pro Vás připravujeme seminář zaměřený na zpracování hlášení podávaných přes systém ISPOP.
Prevence závažné havárie
Zpracování posouzení rizik závažné havárie podle vyhlášky č. 227/2015 Sb.
Bezpečnostní listy
Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů podle Nařízení EU 830/2015. Hlášení dovozu chemických látek a směsí na ECHA a MZdr ČR.
Registrace chemických látek podle nařízení REACH
Odborná pomoc při registracích chemických látek po termínu 31.5.2018, registrace na klíč.
Integrovaná prevence IPPC
Posouzení zařízení kategorie 1.1, 2.5, 6.6 s nejlepšími dostupnými technikami BAT a přezkum integrovaných povolení.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz