cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

Společnost EKONOX, s.r.o. působí v oblasti poradenství v životním prostředí již od 1. března 1994.

Pro své zákazníky jsme schopni zajistit komplexní ekologické poradenství, počínaje zpracováním dokumentů pro stavební řízení, včetně posouzení dopadu záměru na životní prostředí. Naše služby poskytujeme jak domácím, tak i zahraničním společnostem.

Zaměření naší společnosti:

 • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí

 • Integrovaná prevence (IPPC)

 • Registrace chemických látek podle nařízení REACH

 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

 • Prevence závažných havárií (PZH)

 • Bezpečnostní listy, klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP

 • Havarijní plány a provozní řády

 • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

 • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení   

Proč oslovit právě nás?

 1. Dlouholeté zkušenosti

V oblasti poradenství v životním prostředí nejsme nováčci. Své profesy se věnujeme přes 27 let.

 1. Reference

Našimi klienty jsou jak velké společnosti z oblasti průmyslu, tak i menší podniky a podnikající osoby.

 1. Osobní přístup

Vždy se snažíme najít nejlepší a nejvýhodnější řešení pro naše klienty, kde zúročíme naše letité zkušenosti.

Aktuální nabídka

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 2023 - Hlášení do ISPOP a povinnosti v oblasti nakládání s odpady

Náš tradiční seminář se uskuteční v Pardubicích dne 09.02.2023.

Letoční ročník je kromě praktických ukázek vyplnění vybraných hlášení z oblasti odpadů, ovzduší a IRZ rozšířen o samostantou přednášku věnovanou základním povinnostem provozovatelů při nakládání s odpady.

Bližší informace jsou uvedeny zde.

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Dovolujeme si Vám v dnešní hektické době nabídnout odbornou pomoc při plnění požadavků ekologické legislativy a tvorbě nových dokumentů, aktualizaci stávajících vnitropodnikových předpisů, při vyjednáváních a kontrolách orgánů státní správy v následujícíh oblastech:

 • výkon funkce externího ekologa
 • ochrana ovzduší (např. povolení provozu, provozní řády, rozptylové studie, odborné posudky)
 • ochrana vod (např. havarijní a povodňové plány, provozní řády vodního díla)
 • nakládání s odpady (např. zpracování ILNO, vedení evidence, základní popisy odpadů, provozní řády)
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi (např. chemický audit, školení, zpracování bezpečnostních listů, hlášení na MZdr a ECHA, registrace chemických látek)
 • prevence závažných havárií PZH (např. protokol o nezařazení, posouzení rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, plán fyzické ochrany)
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • poradenství v oblasti integrované prevence IPPC (zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení nebo změnu integrovaného povolení, plnění podmínek IP, základní zpráva)
 • dále např. posouzení rizik vzniku ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb., audity ŽP, školení ŽP

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz