cz | en

Úvodní strana

Úvodní strana

EKONOX, s.r.o.
konzultační a poradenská firma v oblasti životního prostředí a chemie, působící na trhu již od roku 1994

Zaměření naší společnosti:

  • REACH - Registrace chemických látek a směsí
  • Prevence závažných havárií (PZH)
  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Integrovaná prevence (IPPC)
  • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí
  • Havarijní plány a provozní řády
  • CLP - Bezpečnostní listy, klasifikace chemických látek a směsí 
  • Základní/podrobné hodnocení dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
  • Pořádání odborných seminářů, firemních přednášek, odborných školení  
  • Další (viz menu)    
aktuality a novinky
14. února 2018 Seminář: Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

více...
25. října 2017 Seminář "Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO"

více...
06. února 2017 Seminář "CHEMICKÉ LÁTKY/ SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE"

více...

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz