cz | en

Ekologické poradenství

Voda

Jedna z nejcennějších tekutin na naší planetě! Nakládání s vodami upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a navazující prováděcí předpisy v závislosti na způsobu rozsahu nakládání s vodami (povrchovými, podzemními, odpadními).

Umíme s ní hospodařit, dokážeme ji chránit a zachovat pro budoucí generace? Nevíte si rady? Poradíme vám / zpracujeme pro vás:

  • Plány opatření pro případy havárie (havarijní plán na vody)

  • Posouzení rizik („water safety plans“)

  • Provozní řády vodních děl

  • Povodňové plány

  • Žádosti pro povolení k nakládání s povrchovými/podzemními/odpadními vodami

  • Hydrogeologické posudky

Zpracujeme pro vás všechna potřebná hlášení v oblasti nakládání s vodami, např. hlášení přes systém ISPOP.

Nenašli jste, co potřebujete? Neváhejte se na nás obrátit s Vaším dotazem.

© 2008 EKONOX, s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

www.ekonox.cz

info@ekonox.cz